21 Temmuz 2020 Salı

Anlatım Yönteminin Yararları ve Sınırlılıkları

Foto Kaynak: https://www.pexels.com/tr

Öğretmen merkezli olup, geleneksel öğretim yöntemleri arasında yer alan, temelinde bilgi aktarımının olduğu, öğretmenin bilgileri sözlü yolla öğrencilere sunduğu yönteme anlatım yöntemi denir. Anlatım yönteminin yararları ve sınırlılıkları da vardır. Önce yararlarından başlayalım:

Anlatım Yönteminin Yararları 

1) Uygulanması kolay olan ve maliyet gerektirmeyen bu yöntem kısa sürede çok sayıda bilgi aktarımına uygundur.
2) Kalabalık gruplarda kullanılabilen bu yöntem dersin her aşamasında kullanılabilir (giriş-geliştirme-sonuç).
3) Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedeflerin basit düzeyde kazandırılmasında etkili olan bu yöntemde dinleyiciler işlenen konuyla ilgili organize bilgi kazanırlar.
4) Öğretmenin konuştuğu, öğrencinin de dinleyip not aldığı bu yöntem öğrencilerin not alma becerilerini de geliştirir.
5) Anlatım yönteminde bilgilerin öğretmen tarafından iyi düzenlenmesi çok önemlidir. Çünkü öğrenciler iyi düzenlenmiş bilgiler sayesinde kavram yanılgılarına düşmezler.
6) İşiterek öğrenen öğrenciler için uygun olan bu yöntem gezi, proje, gözlem, örnek olay, problem çözme vb. öğretim yöntem ve tekniklerinin yanında da kullanılabilir.
7) Soyut bilgilerin öğretilmesinde de işlevsel bir yöntemdir. Öğretmenin anlattığı konuyu örnekler ve görsellerle desteklemesi soyut bilgilerin somutlaştırılmasını sağlar.
8) Anlatım yöntemi ekonomiklik ilkesine uygun bir yöntemdir. Çünkü zaman ve maliyet açısından uygundur ve kalabalık gruplarda kısa bir zaman diliminde çok sayıda bilgi aktarımına olanak tanır.

  Öğretim ilkeleriyle ilgili yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Not: Bu yöntemde amaç, bilginin sistemli bir şekilde kısa sürede öğrencilere aktarılmasıdır.

Anlatım Yönteminin Sınırlılıkları 

1) Günümüz eğitim anlayışının en önemli hedeflerinden birisi de öğretme-öğrenme sürecinin bireysel farklılıklara göre yapılandırılmasıdır. Bu yöntemin sınırlılıklarından birisi bireysel farklılıklara cevap vermemesidir.
2) Öğrencilerin derse ilgisi ve katılımları düşüktür. Çünkü öğrenciler bu yöntemde pasif dinleyici konumundadırlar.
3) Öğrencileri ezbere ve hazırcılığa iten bu yöntem öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmez.
4) Günümüz eğitim anlayışının bir diğer hedefi de öğrencinin öğrenme sorumluluğunu üstlenmesini sağlamaktır. Ancak bu yöntem öğrenciyi ezbere ve hazırcılığa ittiği için öğrenciyi öğrenme sorumluluğundan uzaklaştırır.
5) İşitme duyusuna hitap eder ve görsel, yaparak-yaşayarak öğrenen öğrenciler için uygun değildir.
6) Elde edilen bilgileri günlük hayatta kullanma olasılığı oldukça düşüktür.

Yazımızı bitirmeden şunları da belirtelim: Sınıf düzeylerine göre anlatım süresinin ayarlanması, içeriklerin basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru düzenlenmesi, anlatılan konunun çok sayıda örnekle somutlaştırılması, anlatımın görsel unsurlarla zenginleştirilmesi, soru-cevap tekniğinden yararlanılarak öğrencilerin düşünmeye sevk edilmesi bu yöntemin etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak ilkelerdir.

Değerli okurlarımız, bu yazımızda anlatım yönteminin yararlarını ve sınırlılıklarını anlatmaya çalıştık. Herkese huzurlu ve sağlıklı günler diliyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar