29 Temmuz 2020 Çarşamba

Proje Yöntemi ya da Proje Tabanlı Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları

Foto Kaynak: https://www.pexels.com/tr

Günümüz eğitim anlayışında bilgiyi keşfetme, kullanma, transfer etme, yeniden düzenleme ve bu yolla öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama oldukça önemlidir. Biz de bunun bilincinde olarak bu yazımızda günümüz eğitim anlayışının bu amacına hizmet eden proje yöntemini ele alacağız. Bu bağlamda bu yazımızda;

-Proje yöntemi nedir?
-Proje tabanlı öğrenme yöntemi nedir?
-Proje temelli eğitim nedir?
-Proje tabanlı öğrenmenin dezavantajları nelerdir?
sorularına yanıt arayacağız.

John Dewey, Bruner ve Kilpatrick tarafından geliştirilen, ilerlemeci eğitim anlayışına, pragmatik felsefeye ve günümüzün eğitim anlayışı olan yapılandırmacı yaklaşıma uygun olan proje yöntemi ya da diğer bilinen adıyla proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bireysel ya da grup olarak disiplinlerarası ilişkiler kurma yoluyla gerçek yaşam konularına ilişkin bir sorun ya da senaryo üzerine problem çözme ve ürün ortaya koyma etkinliğidir.

Proje Yönteminin Özellikleri  

-Proje tabanlı öğrenmede, öğrenme ezberlemeye dayalı gerçekleşmez. Öğrencinin bilgiyi keşfetmesi, oluşturması, yeniden düzenlemesi ve transfer etmesi amaçlanır.
-Proje tasarıları gerçek yaşama dönüktür. Gerçek yaşam problemleri ele alınır.
-Öğretmen rehberdir. Öğrenci, öğretmenin rehberliğinde bilgi kaynaklarına ulaşarak bilgileri keşfeder ve yeniden yapılandırır.
-Öğrencinin sorgulayarak öğrenmesini sağlayan bu yöntemde öğrenciler deneyimleri üzerinden öğrenirler.
-Öğrenci merkezli olan proje tabanlı öğrenme öğrencilerin çeşitli zihinsel becerilerini kullanarak bilgiye ulaşmasını sağlar.
-Öğretmen ve öğrenciler planlamayı ve değerlendirmeyi birlikte yaparlar.

NOT: Projeler, kısa süreli de olabilir uzun süreli de olabilir. Yani bir proje birkaç saatlik de olabilir, ayları ya da bir dönemi de kapsayabilir. Projenin sonunda özgün ve somut ürünler ortaya konur ve sergi, drama, rapor vb. yollarla sınıfla paylaşılır.

DİKKAT: Sürecin sonunda özgün ve somut bir ürün ortaya koyma ve bu ürünü çeşitli yollarla paylaşma proje yöntemini benzer yöntemlerden ayıran en önemli özelliktir. 

-Proje, okulda başlayan ve okul dışında günlük hayata taşınarak devam eden bir yöntemdir.
-Projede yer alan problemler okul içi ve okul dışı faaliyetler yoluyla disiplinlerarası ilişki kurularak ve bilimsel yol izlenerek çözülür.

Projede Yer Alan Problem Durumlarında Bulunması Gereken Özellikler 

-Günlük hayata dönük olmalıdır.
-Öğrencinin seviyesine uygun olmalı ve öğrenciyi güdülemelidir. Ayrıca öğrencinin ilgisini de çekmelidir.
-Dersler arası başka bir deyişle disiplinlerarası ilişki kurmaya uygun olmalıdır.
-Birden fazla çözüm yolunu içermelidir.
-Bilimsel yöntemin kullanılmasına müsait olmalıdır.
-Bireysel ve grupla çalışmaya uygun olmalıdır.
-Zihinsel becerileri kullanmaya ve geliştirmeye uygun olmalıdır.
-Bireyi farklı kaynaklardan araştırma yapmaya yönlendirmelidir.
-Farklı zekâ alanlarını kullanmaya yönelik olmalıdır.

Proje Yönteminin / Proje Tabanlı Öğrenmenin Yararları 

-Projede yer alan sorunlar gerçek yaşama dönük olacağı için öğrencilerin yaşam becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
-Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme gibi zihinsel becerilerin gelişmesini sağlar.
-Öğrenciye bilgiyi kullanma ve transfer etme olanağı tanıdığı için öğrencilerin elde ettikleri bilgileri günlük yaşamda test etme olanağı tanır.
-Bireysel ve grupla çalışma becerisi ve alışkanlığı kazandırır.
-Öğrencilerin farklı zekâ alanlarını kullanmasına olanak tanır ve bu zekâ alanlarının gelişimine katkıda bulunur.
-Öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmesine olanak tanıdığı için öğrenilenlerin kalıcılığını sağlar.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Dezavantajları / Sınırlılıkları 

-Projeyi tamamlamak uzun bir süreci gerektirebilir. Başka bir deyişle bu yöntem zaman alan bir yöntemdir.
-Öğrencinin ilgisini çekecek ve onu güdüleyecek proje konusu bulmak zor olabilir ve bu konuda sıkıntılar yaşanabilir.
-Proje çalışmalarında gerekli denetim ve gözetimin yapılması zordur, büyük bir çaba gerektirir.
-Gerekli denetimin ve gözetimin sağlanamadığı durumlarda çeşitli problemler ortaya çıkabilir.
-Etkili bir rehberlik yapılamadığı takdirde konudan sapmalar görülebilir.
-Bilgi düzeyindeki hedefler için uygun değildir.
-Bu yöntemi her ders ve konuda uygulamak mümkün olmayabilir.

Değerli okurlarımız, bu yazımızda proje yöntemini açıkladık. Başka bir yazımızda görüşmek üzere, herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyoruz.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar