örnek olay yöntemi etkinlikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
örnek olay yöntemi etkinlikleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Temmuz 2020 Perşembe

Örnek Olay Yönteminin Yararları ve Sınırlılıkları

Foto Kaynak: https://www.pexels.com/tr

Günümüz eğitim anlayışının önem verdiği konulardan birisi de öğretim yöntemlerinin öğrenci merkezli olması ve öğrencinin güdülenmesini sağlayıcı nitelikte olmasıdır. İşte bu yöntemlerden birisi de örnek olay yöntemidir. Sizlere bu yazımızda örnek olay yönteminin yararlarından ve sınırlılıklarından söz edeceğiz.

Örnek olay yönteminde, verilen olay öğrencilerin anlayabileceği düzeyde, günlük hayatla bağlantılı, dersin kazanımlarına ve öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. Örnek olayda sunulan problemlerin gerçek veya gerçeğe yakın bir problem durumu olması oldukça önemlidir. Çünkü bu yöntemin amaçlarından birisi öğrencileri gerçek hayatta karşılaşacakları problemlere hazırlamaktır. Başka bir deyişle bu yöntem öğrenciye gerçek hayatın kapılarını aralar. Ortaya konan problem durumunun farklı çözüm yollarını içermesi, merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması ve öğrenciler için anlamlı olması önemlidir.

Peki, örnek olay yöntemi nasıl uygulanır? Bu sorunun cevabını verelim:

1) Yaşanmış bir olay, bir anı, internette yer alan bir video ya da gazete, dergi ve televizyonlarda yer alan bir haber, örnek olay olarak sınıfa getirilir. Bu olaylar, öğrencilere yazılı, sözlü veya görsel olarak sunulabilir.
2) Öğrenciler örnek olayı dinlerler, izlerler veya okurlar.
3) Bu aşamada öğrenciler olayı anlamaya çalışırlar.
4) Öğrencilere örnek olayda yer alan soruna ilişkin çeşitli sorular yöneltilir ve öğrencilerin düşünmeleri sağlanır.
5) Öğrenciler sorunun çözümüne ilişkin çeşitli önerilerde bulunurlar.
6) Sunulan çözüm önerileri analiz edilerek örnek olay yeniden yazılır.

Örnek Olay Yönteminin Yararları 

1) Öğrencilere sunduğu gerçek veya gerçeğe yakın problem durumlarıyla onları gerçek hayata hazırlar.
2) Öğrenci merkezli olan bu yöntem öğrencilerin motive olmasını ve derse etkin katılımlarını sağlar.
3) Öğrenilen bilgilerin, becerilerin, ilke ve kavramların uygulanmasını sağlayan bu yöntemde öğrenmelerin kalıcılığı yüksektir.
4) Eleştirel düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, analiz etme, problem çözme, empati yapma, karar verme gibi becerilerin geliştirilmesinde etkilidir.

Örnek Olay Yönteminin Sınırlılıkları 

1) Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur ve uygulaması zaman alan bir yöntemdir.
2) Dersin kazanımlarına uygun ve istenilen nitelikte bir olayın bulunması her zaman mümkün olmayabilir.
3) Bu yöntemin doğasında tartışma da vardır. Tartışma sırasında konudan sapmalar yaşanabilir ve gürültülü bir ortam oluşabilir.
4) Seçilen örnek olaylar bazen öğrencinin seviyesine uygun olmayabilir.

Örnek Olay Yöntemine İlişkin Etkinlik Önerileri 

-"Çevre kirliliği" ile ilgili sınıfa bir haber yazısının getirilmesi ve bu haber yazısının yöneltilen sorulara göre sınıfça analiz edilmesi
-"Küresel ısınma ve sonuçları" ile ilgili kısa bir video izleten öğretmenin öğrencilerinden küresel ısınmanın getirdiği olumsuz sonuçları analiz ederek değerlendirmelerini istemesi.

Değerli okurlarımız, sizlere bu yazımızda öğrenci merkezli çağdaş bir yöntem olan ve öğrencinin derse etkin katılımını ve öğrenilenlerin kalıcılığını sağlayan örnek olay yönteminden söz ettik. Herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler...


Popüler Yayınlar